× Bedankt voor de e-mail. Ik reageer binnenkort.

Rémon van Gemeren


Biografie


Rémon van Gemeren (1979) is geboren en opgegroeid in Boskoop. Hij studeerde Nederlands in Utrecht en is sinds 2007 docent Nederlands op het Johan de Witt Gymnasium in Dordrecht.

Sinds 2006 is Rémon redacteur van Arabesken, het literaire tijdschrift dat aan Louis Couperus is gewijd. Hierin heeft hij tientallen artikelen gepubliceerd (zie de database op www.louiscouperus.nl). In 2010 maakte hij in het Louis Couperus Museum in Den Haag een tentoonstelling: Louis Couperus en Multatuli – twee visies op Nederlands-Indië. Tevens nam Rémon het initiatief tot een televisiedocumentaire over Couperus, Niet te stillen onrust (uitgezonden op 1 oktober 2013 in Het uur van de wolf op NPO 2). Deze heeft hij opgezet samen met de maker, regisseur Jan Louter.

Rémon woont in Landsmeer.

Publicaties


Leven in een doodgeboren droom. De wereld van Joost Zwagerman

Wat doe je als je moet leven in een werkelijkheid die je onaangenaam vindt? Dat is de vraag waarop Joost Zwagerman in zijn romans, verhalen, gedichten en essays een antwoord zoekt. Je wilt vluchten, maar waarheen? Liefde, kunst? Zij lijken een uitweg te bieden, maar het intense geluk dat ze schenken, is vluchtig en geeft je geen rust. Je zou het liefst verdwijnen, alleen zonder te sterven.

Het werk van Zwagerman is bekend, en toch ook onbekend: het is veel gelezen, maar weinig bestudeerd. Rémon van Gemeren gaat op zoek naar de diepere lagen ervan en de vele onderlinge verbanden. Daarbij onderzoekt hij de manieren waarop Zwagerman in zijn werk telkens weer de confrontatie aangaat met die ene moeilijke, essentiële vraag. Hij voert ons de wereld binnen die Zwagerman in zijn boeken tot stand gebracht heeft en geeft ons zo een scherp en aangrijpend inzicht in de grote, gekwelde geest van een van onze belangrijkste en interessantste naoorlogse schrijvers.

2018


2016

Couperus. Een leven

'Mensch tegen over mensch is sfinx tegen over sfinx...!' schreef Louis Couperus (1863-1923). Het roept een vraag op die wij onszelf kunnen stellen als het over hem gaat. In hoeverre kennen wij Couperus? Hij wordt beschouwd als een van de grootste auteurs uit onze geschiedenis, maar is tegelijkertijd een mysterieuze figuur, die zich telkens weer ongrijpbaar weet te maken. Veel is er over hem gezegd en geschreven, en zo is er een beeld van hem ontstaan dat aardig wat clichés bevat. Maar hoe valt hij beter te kennen als er geen openhartige getuigen, brieven en dagboeken zijn?

Rémon van Gemeren gaat grondig in op het werk van Couperus om dieper tot hem door te dringen. Daarnaast verdiept hij zich uitgebreid in talrijke aspecten van de tijd waarin Couperus leefde en wat er tijdens en na zijn leven over hem geschreven is. Het resultaat is een Couperus die voor iedereen, kenner of niet, nieuw is: intrigerend en fascinerend, verrassend en verrijkend.


Een bezetenheid zo bijna kalm. De poëzie van Jan Eijkelboom

Een dichter met een heldere, melodieuze stem was hij, Jan Eijkelboom (1926-2008). Zijn taal is zacht en kalm, maar zijn geest was onrustig. Zijn poëzie is de weerslag van zijn innerlijke strijd tegen zwaarmoedigheid en vergankelijkheid, en tevens van zijn levenslust, zijn mystieke levensgevoel en zijn scherpe oog voor het ogenschijnlijk kleine en onbeduidende. Bovenal maken zijn gedichten duidelijk hoe belangrijk het schrijven voor hem was: hij behield de zin in het leven doordat hij erover kon dichten. Aan de hand van belangrijke thema's beschouwt Rémon van Gemeren het oeuvre van Eijkelboom. Hij geeft een verfijnd, interessant beeld van de ontwikkelingen binnen het werk en toont aan dat de stijl en inhoud een onlosmakelijke eenheid vormen. Voor de onervaren lezer is het een aangename kennismaking met Jan Eijkelboom, voor de kenner een boeiende verdieping in zijn poëzie.

2013


2013

Ina Boudier-Bakker, Zo doods en stil en donker. Oorlogsdagboek 1940-1945 (bezorgd en ingeleid door Rémon van Gemeren)

Ze was een van de beroemdste Nederlandse schrijvers in haar tijd. In de Tweede Wereldoorlog wijdde Ina Boudier-Bakker zich echter vrijwel niet aan literair werk. In de greep van wat er dichtbij – in haar huis en de stad Utrecht – en verder weg in de wereld gebeurde, hield ze vanaf de eerste oorlogsdag een dagboek bij. Ze geeft hierin een prachtig, intrigerend beeld van het leven van de 'gewone' Nederlander die zij geworden was. Ze uit haar zorgen over dierbaren en onbekende slachtoffers, over de alledaagse belemmeringen die de oorlog met zich meebracht en over de verlangde overwinning op de Duitse bezetters. Tevens legt ze vast hoe kleine genoegens haar steunden in het grote leed dat zich afspeelde en dat ze maar ten dele kende. Het schrijven in haar dagboek bleek voor Ina Boudier een manier om moed te houden in deze ook voor haar donkere jaren.


Vervormd verleden. Boskoop in beweging (met Gé Vaartjes)

Het gezicht van Boskoop is in de loop der tijd ingrijpend veranderd. Vooral de komst van de hefbrug gaf het centrum van het dorp een sterk gewijzigd aanzien. Wie de huidige locaties vergelijkt met oude foto’s van dezelfde plek, herkent soms nog iets, maar vaak helemaal niets meer. Vervormd verleden. Boskoop in beweging spiegelt plekken van vroeger met die van nu, vertelt bijna vergeten verhalen en plaatst ze in een historische context.

2012


2010

Het land van boze koningen en geheimen. Nederlands-Indië door de ogen van Multatuli en Louis Couperus

Multatuli en Couperus verbleven meerdere keren in Nederlands-Indië. Binnen en buiten hun literaire werk uitten zij het beeld dat ze van de kolonie hadden, van de natuur, de inlandse cultuur en de Nederlandse cultuur en koloniale politiek. Dit beeld werd voor Multatuli overheerst door het onrecht dat de inlandse bevolking en hemzelf werd aangedaan, voor Couperus door een onoplosbare geheimzinnigheid.

Contact